Ekonomik Takvim

    Önceki Beklenti Açıklama
01:30 AiG İmalat Endeksi (May)   35,8   41,6
02:00 İmalat Satın Alma Müdürleri Endeksi   44,1 42,8 44,0
02:50 Sermaye Harcamaları (Yıllık) (1. Çeyrek)   -3,5%   4,3%
03:00 İhracat (Yıllık) (May)   -24,3% -25,1% -23,7%
03:00 İthalat (Yıllık) (May)   -15,9% -15,8% -21,1%
03:00 Ticaret Dengesi (May)   -1,39B   0,44B
03:30 Nikkei İmalat Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (May)   41,6   41,3
03:30 İmalat Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (May)   AUD 41,9 38,4 38,4
04:00 MI Enflasyon Göstergesi (Aylık)   AUD -0,1%   -1,2%
04:45 Caixin İmalat Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (May)   JPY 49,4 49,6 50,7
08:00 Nikkei Markit İmalat Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (May)   KRW 27,4 38,0 30,8
09:00 İmalat PMI (May)   KRW 31,3   36,2
09:30 İmalat Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (May)   KRW 36,4   39,2
09:30 Emtia Fiyatları (Yıllık)   KRW -7,3%   -7,4%
10:00 İmalat PMI (May)   JPY 33,40   40,90
10:15 İspanya İmalat Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (May)   AUD 30,8 38,0 38,3
10:45 İtalya Üretim Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (May)   CNY 31,1 37,1 45,4
10:50 Fransa İmalat Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (May)   INR 31,5 40,3 40,6
10:55 Almanya İmalat Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (May)   RUB 34,5 36,8 36,6
11:00 Yunanistan İmalat Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (May)   SEK 29,5   41,1
11:00 İmalat Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (May)   AUD 33,4 39,5 39,4
11:30 İmalat Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (May)   TRY 32,6 40,7 40,7
11:30 Perakende Satışları (Yıllık) (Nis)   EUR -42,0%   -36,1%
12:00 İmalat Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI)   EUR 46,1   50,2
14:00 Para Politikası Toplantı Özeti   EUR      
14:25 BCB Piyasa Okuması   EUR      
15:00 Toplam Araç Satışları (Yıllık) (May)   EUR -98,40%   -68,00%
15:00 Toplam Araç Satışları (May)   EUR 0,57K   12,93K
16:00 Markit İmalat Satın Alma Müdürleri Endeksi (May)   GBP 36,0   38,3
16:30 RBC İmalat Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (May)   HKD 33,0   40,6
16:45 Üretim Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (May)   ZAR 36,1 39,8 39,8
17:00 İnşaat Harcamaları (Aylık) (Nis)   TRY 0,9% -6,0% -2,9%
17:00 Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) İmalat İstihdamı (May)   BRL 27,5 35,0 32,1
17:00 Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) Yeni İmalat Sipariş Endeksi (May)   ZAR 27,1   31,8
17:00 ISM İmalat Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (May)   ZAR 41,5 43,0 43,1
17:00 ISM İmalat Fiyatları (May)   BRL 35,3 37,0 40,8
17:30 İmalat Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (May)   CAD 35,00   38,30
18:00 İhracatlar (Yıllık) (Nis)   USD -28,50%   -52,30%
18:30 3 Aylık Hazine Bonosu İhalesi   USD 0,130%   0,150%
18:30 6 Aylık Bono İhalesi   USD 0,160%   0,170%
21:00 Ticari Dengesi (May)   USD 6,70B 4,74B 4,50B
    Önceki Beklenti Açıklama
00:00 Döviz Rezervleri (USD) (May)   KRW 403,98B    
01:30 AiG İnşaat Endeksi (May)   AUD 21,6    
02:00 Toplam Araç Satışı   USD 8,60M    
02:00 Hizmet Satın Alma Müdürleri Endeksi   AUD 19,5 25,5  
02:01 BRC Mağaza Fiyat Endeksi (Yıllık)   GBP -1,7%    
03:00 HiA Yeni Konut satışları (Aylık)   AUD -23,2%    
03:30 Hizmet PMI (May)   JPY 21,5 25,3  
03:30 İmalat Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (May)   HKD 36,9    
04:10 RBA Başkan Yardımcısı Bullock’un Konuşması      AUD      
04:30 İnşaat İzinleri (Aylık) (Nis)   AUD -4,0% -15,0%  
04:30 Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) (çeyreklik) (1. Çeyrek)   AUD 0,5% -0,3%  
04:30 Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) (Yıllık) (1. Çeyrek)   AUD 2,2% 1,4%  
04:30 Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) Sermaye Giderleri (1. Çeyrek)   AUD -1,0%    
04:30 Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) Zincir Fiyat Endeksi (1. Çeyrek)   AUD -1,2%    
04:30 Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) Nihai Tüketim (1. Çeyrek)   AUD 0,5%    
04:30 Bireysel Konut Onayları (Nis)   AUD -1,2%    
04:30 RBA Grafik Şema Yayını   AUD      
04:45 Caixin Hizmet Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (May)   CNY 44,4    
07:15 Markit Bileşik Satın Alma Müdürleri Endeksi (May)   AED 44,1    
08:00 Nikkei Hizmet Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (May)   INR 5,4 23,0  
08:45 Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) (Yıllık) (1. Çeyrek)   CHF 1,5% -0,9%  
08:45 Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) (çeyreklik) (1. Çeyrek)   CHF 0,3% -2,0%  
09:00 Hizmet Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (May)   RUB 12,2    
09:30 Hizmet Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Aylık) (May)   SEK 39,0    
10:00 Cari Hesap (1. Çeyrek)   NOK 19,1B    
10:00 Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Yıllık) (May)   TRY 10,94% 11,00%  
10:00 Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Aylık) (May)   TRY 0,85% 0,95%  
10:00 Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) (Aylık) (May)   TRY 1,28%    
10:00 Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) (Yıllık) (May)   TRY 6,71%    
10:15 İspanya Hizmet Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (May)   EUR 7,1 25,0  
10:15 HSBC Genel Ekonomi Satın Alma Müdürleri Endeksi (May)   ZAR 35,1    
10:45 İtalya Bileşik PMI (May)   EUR 10,9    
10:45 İtalya Hizmet Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (May)   EUR 10,8 26,5  
10:50 Fransa Markit Bileşik Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (May)   EUR 30,5 30,5  
10:50 Fransa Hizmet Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (May)   EUR 10,2 29,4  
10:55 Almanya Bileşik Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (May)   EUR 17,4 31,4  
10:55 Almanya Hizmet Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (May)   EUR 16,2 31,4  
10:55 Almanya İşsizlik Oranı Değişimi (May)   EUR 373K 200K  
10:55 Almanya İşsizlik Oranı (May)   EUR 5,8% 6,2%  
10:55 Almanya İşsizlik Oranı (May)   EUR 2,639M    
10:55 Almanya İşsizlik Oranı (Mevsimsel Olarak Ayarlanmamış) (May)   EUR 2,644M 2,470M  
11:00 İtalya Aylık İşsizlik Oranı (Nis)   EUR 8,4% 9,5%  
11:00 IPC-Fipe Enflasyon Endeksi (Aylık) (May)   BRL -0,30%    
11:00 Markit Bileşik Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (May)   EUR 13,6 30,5  
11:00 Hizmet Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (May)   EUR 12,0 28,7  
11:30 Bileşik PMI (May)   GBP 28,9 28,9  
11:30 Hizmet Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (May)   GBP 27,8 28,0  
12:00 Russian Forex Intervention (Haz)   RUB -193,1B -185,0B  
12:00 Konut Fiyat Endeksi (Yıllık) (May)   NOK 1,20%    
12:00 Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) (Yıllık) (Nis)   EUR -2,8% -4,0%  
12:00 Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) (Aylık) (Nis)   EUR -1,5% -1,8%  
12:00 İşsizlik Oranı (Nis)   EUR 7,4% 8,2%  
12:40 Almanya 5 Yıllık Tahvil İhalesi   EUR -0,740%    
14:00 MBA 30 Yıllık İpotek Oranı   USD 3,42%    
14:00 MBA İpotek Başvuruları (Haftalık)   USD 2,7%    
14:00 İpotek Piyasa Endeksi   USD 746,5    
14:30 M3 Para Kaynağı   INR 11,5%    
15:00 Sanayi Üretimi (Yıllık) (Nis)   BRL -3,8% -1,6%  
15:00 Sanayi Üretimi (Aylık) (Nis)   BRL -9,1% -4,7%  
15:15 ADP Tarım Dışı İstihdam Değişikliği (May)   USD -20.236K -9.000K  
15:30 İşçi Üretkenliği (çeyreklik) (1. Çeyrek)   CAD -0,1% 1,2%  
16:00 Markit Bileşik Satın Alma Müdürleri Endeksi (May)   BRL 26,5    
16:00 Markit Hizmet Satın Alma Müdürleri Endeksi (May)   BRL 27,4    
16:30 Seevol Cushing Depolama Raporu   USD -4,261M    
16:45 Markit Bileşik Satın Alma Müdürleri Endeksi (May)   USD 27,0 36,4  
16:45 Hizmet Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (May)   USD 26,7 36,9  
17:00 Savunma Harici Dayanıklı Mallar (Aylık) (Nis)   USD -16,2%    
17:00 Fabrika Siparişleri (Aylık) (Nis)   USD -10,4% -14,0%  
17:00 Ulaşım Hariç Fabrika Siparişleri (Aylık) (Nis)   USD -3,7%    
17:00 Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) İmalat Dışı Sipariş Endeksi (May)   USD 26,0 34,0  
17:00 Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) İmalat Dışı İstihdam (May)   USD 30,0    
17:00 Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) İmalat Dışı Yeni Siparişler (May)   USD 32,9    
17:00 ISM İmalat Dışı Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (May)   USD 41,8 44,0  
17:00 Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) İmalat Dışı Fiyatlar (May)   USD 55,1    
17:00 BoC Faiz Duyurusu   CAD      
17:00 Faiz Oranı Kararı   CAD 0,25% 0,25%  
17:30 Ham Petrol Stokları   USD 7,928M 3,300M  
17:30 EIA Refinery Crude Runs (Haftalık)   USD 0,088M    
17:30 Ham Petrol İthalatları   USD 2,066M    
17:30 Cushing, Oklahoma Ham Petrol Stokları   USD -3,395M    
17:30 Distile Yakıt Üretimi   USD -0,024M    
17:30 Enerji Bilgi Yönetimi (EIA) Haftalık Distile Yakıt Stokları   USD 5,494M 3,025M  
17:30 Benzin Üretimi   USD 0,005M    
17:30 Kalorifer Yakıtı Stokları   USD 0,107M    
17:30 EIA Weekly Refinery Utilization Rates (Haftalık)   USD 1,9% 0,9%  
17:30 Benzin Stokları   USD -0,724M 1,350M  
18:30 İrlanda Hazine Tahvili (May)   EUR -7,473B    
    Önceki Beklenti Açıklama
02:00 Cari Hesap (Nis)   KRW 6,23B    
02:50 Yabancı Bono Alımı   JPY -432,9B    
02:50 Japonya Hisselerindeki Dış Yatırımlar   JPY 75,4B    
03:01 İrlanda Hizmet Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (May)   EUR 13,9    
04:00 ANZ Emtia Fiyat İndeksi (Aylık)   NZD -1,1%    
04:30 İhracatlar (Aylık) (Nis)   AUD 15%    
04:30 İthalatlar (Aylık) (Nis)   AUD -4%    
04:30 Perakende Satışlar (Aylık) (Nis)   AUD 8,5% -17,9%  
04:30 Ticaret Dengesi (Nis)   AUD 10,602B 7,500B  
06:35 30 Yıllık Hükümet Bono (JGB) İhalesi   JPY 0,450%    
09:30 Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Aylık) (May)   CHF -0,4% 0,1%  
09:30 Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Yıllık) (May)   CHF -1,1% -1,3%  
10:00 Perakende Satışları (Yıllık) (Nis)   HUF 3,5%    
10:30 Sanayi Üretimi (Yıllık)   SEK -0,2%    
10:30 Sanayi Üretimi (Aylık)   SEK -0,4%    
10:30 Yeni Sanayi Siparişleri (Yıllık) (Nis)   SEK -2,0%    
11:30 İnşaat Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (May)   GBP 8,2 29,7  
12:00 Fransa 10 Yıllık Hazine Bono (OAT) İhalesi   EUR 0,03%    
12:00 İspanya 10 Yıllık Tahvil İhalesi   EUR 0,711%    
12:00 İspanya 3 Yıllık Bono İhalesi   EUR -0,160%    
12:00 İspanya 5 Yıllık Bono İhalesi   EUR 0,053%    
12:00 Yunanistan Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) (Yıllık) (1. Çeyrek)   EUR 1,0%    
12:00 Yunanistan İşsizlik Oranı (Mar)   EUR 16,1%    
12:00 Perakende Satışlar (Aylık) (Nis)   EUR -11,2% -15,0%  
12:00 Perakende Satışlar (Yıllık) (Nis)   EUR -9,2% -22,3%  
12:00 Cari Hesap   ZAR -68,1B    
12:00 Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) Cari Hesap Yüzdesi   ZAR -1,30%    
14:30 Challenger İşten Çıkarmalar (May)   USD 671,129K    
14:30 Challenger İşten Çıkarmalar (Yıllık)   USD 1.576,9%    
14:45 Mevduat Hesap Oranı (Haz)   EUR -0,50% -0,50%  
14:45 ECB Marjinal Borçlanma Oranı   EUR 0,25%    
14:45 ECB Para Politikası Duyurusu   EUR      
14:45 Faiz Oranı Kararı (Haz)   EUR 0,00% 0,00%  
15:30 Devam Eden İşsizlik Sigortası Başvuruları   USD 21.052K 20.100K  
15:30 İhracatlar   USD 187,80B    
15:30 İthalatlar   USD 232,20B    
15:30 İşsizlik Haklarından Yararlanma Başvuruları   USD 2.123K 1.800K  
15:30 İşsizlik Haklarından Yararlanma Başvuruları - 4 Haftalık Ortalama   USD 2.608,00K    
15:30 Tarım Dışı Üretkenlik (çeyreklik) (1. Çeyrek)   USD -2,5% -2,6%  
15:30 Ticaret Dengesi (Nis)   USD -44,40B -49,00B  
15:30 Birim Emek Maliyetleri (çeyreklik) (1. Çeyrek)   USD 4,8% 5,0%  
15:30 İhracatlar (Nis)   CAD 46,26B 42,07B  
15:30 İthalatlar (Nis)   CAD 47,67B 41,37B  
15:30 Ticaret Dengesi (Nis)   CAD -1,41B -2,36B  
15:30 Avrupa Merkez Bankası (ECB) Basın Açıklaması      EUR      
16:00 Otomobil Üretimi (Aylık)   BRL -99,0%    
16:00 Otomobil Satışları (Aylık)   BRL -67,7%    
16:00 Merkez Bankası Rezervleri (USD)   RUB 565,3B    
17:30 Doğal Gaz Stokları   USD 109B 107B  
18:00 İhracatlar (Yıllık) (Nis)   COP -28,50%    
18:30 4 Haftalık Hazine Bonosu İhalesi   USD 0,130%    
18:30 8 Haftalık Bono İhalesi   USD 0,135%    
22:00 Sanayi Üretimi (Yıllık) (Nis)   ARS -16,8%    
    Önceki Beklenti Açıklama
01:30 AiG Hizmetler Endeksi (May)   27,1    
02:01 GfK Tüketici Güveni (Haz)   AUD -33 -34  
02:30 Hane Halkı Harcamaları (Yıllık) (Nis)   GBP -6,0% -15,4%  
02:30 Hane Halkı Harcamaları (Aylık) (Nis)   JPY -4,0% -8,7%  
02:50 Döviz Rezervleri (USD) (May)   JPY 1.368,6B    
08:00 Uyum Göstergesi (Aylık) (Nis)   JPY -5,2%    
08:00 Öncü Endeks (Aylık) (Nis)   JPY -7,2%    
08:00 Öncü Endeks   JPY 83,8 84,7  
09:00 Almanya Fabrika Siparişleri (Aylık) (Nis)   JPY -15,6% -19,7%  
09:00 İmalat Üretimi (Aylık) (Nis)   EUR -3,0%    
09:00 Döviz Rezervleri (USD) (May)   NOK 53,00B    
09:00 Net Döviz Rezervleri (USD) (May)   ZAR 45,470B    
10:00 İspanya Sanayi Üretimi (Yıllık) (Nis)   ZAR -12,2%    
10:00 Avusturya Toptan Satış Fiyatları (Mevsimsel Olarak Ayarlanmamış) (Aylık) (May)   EUR -1,7%    
10:00 Avusturya Toptan Satış Fiyatları (Mevsimsel Olarak Ayarlanmamış) (Yıllık) (May)   EUR -6,9%    
10:00 Sanayi Üretimi (Yıllık) (Nis)   EUR -5,6% -4,5%  
10:30 Halifax Konut Fiyat Endeksi (Aylık) (May)   HUF -0,6% -0,7%  
10:30 Halifax Konut Fiyat Endeksi (Yıllık)   GBP 2,7%    
11:00 İtalya Perakende Satışlar (Aylık) (Nis)   GBP -20,5%    
11:00 İtalya Perakende Satışlar (Yıllık) (Nis)   EUR -18,4%    
11:30 Döviz Rezervleri (USD) (May)   EUR 441,20B    
12:00 Yunanistan Sanayi Üretimi (Yıllık) (Nis)   HKD 0,6%    
12:30 İşletme Güveni   EUR 77,8    
14:00 Brüt Sabit Yatırımlar (Aylık) (Mar)   ZAR -1,70%    
14:00 Brüt Sabit Yatırımlar (Yıllık) (Mar)   MXN -8,60%    
14:30 Banka Kredi Büyümesi   MXN 6,5%    
14:30 Mevduat Büyümesi   INR 10,6%    
14:30 Döviz Rezervleri (USD)   INR 490,04B    
15:30 Ortalama Saatlik Kazançlar (Aylık) (May)   INR 4,7% 1,0%  
15:30 Ortalama Saatlik Gelirler (Önceki Yıla Göre) (Yıllık) (May)   USD 7,9% 8,6%  
15:30 Ortalama Haftalık Çalışma Saati (May)   USD 34,2 34,3  
15:30 Hükümet Maaş Bordroları (May)   USD -980,0K    
15:30 İmalat Bordroları (May)   USD -1.330K -400K  
15:30 Tarım Dışı İstihdam (May)   USD -20.500K -8.000K  
15:30 Katılım Oranı (May)   USD 60,2%    
15:30 Özel Tarım Dışı Bordrolar (May)   USD -19.520K -7.750K  
15:30 U6 İşsizlik Oranı (May)   USD 22,8%    
15:30 İşsizlik Oranı (May)   USD 14,7% 19,7%  
15:30 İstihdam Değişikliği (May)   USD -1.993,8K -500,0K  
15:30 Tam Gün İstihdam Değişimi (May)   CAD -1.472,0K    
15:30 Yarı Zamanlı İstihdam Değişimi (May)   CAD -521,9K    
15:30 Katılım Oranı (May)   CAD 59,8%    
15:30 İşsizlik Oranı (May)   CAD 13,0% 15,0%  
16:00 Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Aylık) (May)   CAD 0,8% 0,3%  
16:00 Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Yıllık) (May)   RUB 3,1% 3,0%  
17:00 Ivey Satın Alma Müdürleri Endeksi (Dönemsel olarak ayarlanmamış) (May)   RUB 23,6    
17:00 Ivey PMI (May)   CAD 22,8    
17:00 Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) (Aylık)   CAD -0,09%    
17:00 Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) (Yıllık)   AED -1,86%    
17:30 Hazine Nakit Dengesi (May)   AED -46,240B    
20:00 Baker Hughes Sondaj Kuyusu Sayısı   TRY 222    
20:00 ABD Baker Hughes Toplam Sondaj Kuyusu Sayısı   USD 301    
22:00 Tüketici Kredisi (Nis)   USD -12,04B -20,00B  
22:30 Emtia Vadeli İşlem Sözleşmeleri Ticareti Komisyonu (CFTC) İngiliz Sterlini spekülatif net pozisyonla   USD -19,0K    
22:30 CFTC Alüminyum spekülatif net pozisyonları   GBP 72,6K    
22:30 Emtia Vadeli İşlem Sözleşmeleri Ticareti Komisyonu (CFTC) Bakır spekülatif net pozisyonlar   USD -13,4K    
22:30 CFTC Mısır spekülatif net pozisyonları   USD -199,0K    
22:30 Emtia Vadeli İşlem Sözleşmeleri Ticareti Komisyonu (CFTC) Ham petrol spekülatif net pozisyonlar   USD 543,6K    
22:30 Emtia Vadeli İşlem Sözleşmeleri Ticareti Komisyonu (CFTC) Altın spekülatif net pozisyonlar   USD 251,8K    
22:30 CFTC NASDAQ 100 spekülatif net pozisyonlar   USD -5,0K    
22:30 CFTC Doğal Gaz spekülatif net pozisyonları   USD -61,1K    
22:30 Emtia Vadeli İşlem Sözleşmeleri Ticareti Komisyonu (CFTC) S&P 500 spekülatif net pozisyonlar   USD -236,3K    
22:30 Emtia Vadeli İşlem Sözleşmeleri Ticareti Komisyonu (CFTC) Gümüş spekülatif net pozisyonlar   USD 30,9K    
22:30 CFTC Soya Fasulyesi spekülatif net pozisyonları   USD 87,6K    
22:30 CFTC Buğday spekülatif net pozisyonları   USD -9,9K    
22:30 Emtia Vadeli İşlem Sözleşmeleri Ticareti Komisyonu (CFTC) Kanada Doları spekülatif net pozisyonlar   USD -35,1K    
22:30 Emtia Vadeli İşlem Sözleşmeleri Ticareti Komisyonu (CFTC) Meksika Pezosu spekülatif net pozisyonlar   CAD -6,0K    
22:30 Emtia Vadeli İşlem Sözleşmeleri Ticareti Komisyonu (CFTC) İsviçre Frangı spekülatif net pozisyonlar   MXN 6,6K    
22:30 CFTC BRL Spekülatif Net Pozisyonları   CHF -10,4K    
22:30 Emtia Vadeli İşlem Sözleşmeleri Ticareti Komisyonu (CFTC) Japon Yeni spekülatif net pozisyonlar   BRL 32,3K    
22:30 Emtia Vadeli İşlem Sözleşmeleri Ticareti Komisyonu (CFTC) Yeni Zelanda Doları spekülatif net pozisyo   JPY -15,9K    
22:30 Emtia Vadeli İşlemler Ticareti Komisyonu (CFTC) Rus Rublesi   NZD 6,5K    
22:30 Emtia Vadeli İşlem Sözleşmeleri Ticareti Komisyonu (CFTC) Euro spekülatif net pozisyonlar   RUB 72,6K    

MAKALELER

Fed Beklendiği Gibi Faizleri Arttırdı...

Fed Beklendiği Gibi Faizleri Arttırdı...

14/06/2017 21:29

OPEC Toplantısı Öncesi Bilinmesi Gerekenler...

OPEC Toplantısı Öncesi Bilinmesi Gerekenler...

24/05/2017 14:28

Kanada Merkez Bankası Faiz Kararı Sonrası Değerlendirme...

Kanada Merkez Bankası Faiz Kararı Sonrası Değerlendirme...

12/04/2017 18:03

BÜLTENLER

Sabah

Gözler ECB Toplantısı ve Lagarde'nin Açıklamalarında Olacak...

Günün en önemli verisi ECB’nin para politikası açıklaması ve ECB Başkanı’nın basın top

04/06/2020 08:15
Akşam

Türkiye'de Enflasyon %11.39 Oldu...

İsviçre Ekonomisi Küçüldü…İsviçre Gsyih Çeyreklik %-2.6 (Önceki:%

03/06/2020 17:48
Haftalık

31.12.18 - 04.01.19 Arası Haftalık Bülten...

Haftalık önemli verilerin listelendiği takvimi ve teknik analizleri raporumuzda bulabilirsiniz 31 Aralık 2018, Paz

31/12/2018 10:05

DUYURULAR

ABD– Haftalık İşsizlik Başvuruları açıklanacak...

15:30 – ABD– Haftalık İşsizlik Başvuruları Beklenen: 257K Önceki: 254K

06/10/2016 09:20

AMB Para Politikası Toplantı Tutanaklarının Yayınlanacak

14:30 – Euro Bölgesi – AMB Para Politikası Toplantı Tutanaklarının Yayınlanması

06/10/2016 09:16

Almanya - Fabrika Siparişleri Açıklanacak...

09:00 - Almanya - Fabrika Siparişleri (Aylık) (Ağu) Beklenen: 0,2% Önceki: 0,2%

06/10/2016 09:11